Dokter Gigi : 

  1. drg. Dewi Puspita
  2. drg. Karin Cendrakasih